Android blir bedre med Jelly Bean 4.3!

Forventningene til, og ryktene rundt, Android Jelly Bean 4.3 har vært mange, og det var stor spenning i luften når den endelig ble offisiell på Googles utviklerkonferanse i San Francisco i 2013.
En av de viktigste nyhetene til Android Jelly Bean 4.3 er at det byr på store forbedringer for dagens Android telefoner. Nyheten Bluetooth Low Energy Mode har vært svært etterlengtet, og betyr at strømforbruket blir langt lavere til tross for at ytelsen i selve operativsystemet er økt. Funksjoner som innebærer lokalisering og bevegelser er blitt forbedret, for som ventet handler mye ved Android Jelly Bean 4.3 om raskere respons.

En annen gledelig nyhet ved Android Jelly Bean 4.3 er at en rekke irritasjonsmomenter er fjernet. Det vil si at vi ikke lenger trenger å plages med mas om at telefonen har funnet et nytt nettverk innen rekkevidde. Telefonen kan endelig søke etter, og koble seg på, nye trådløse nettverk uten å stille spørsmål eller varsle deg. Berøringsskjermen har også fått bedre følsomhet, noe som gjør responstiden raskere når du bruker telefonen. Et siste irritasjonsmoment som også er en saga blott med Android Jelly Bean 4.3 er at telefonen endelig har fått automatisk utfylling av telefonnumre du nylig har brukt, eller ofte bruker.

Med Jelly Bean følger også fire nye begrensningstyper for brukere av Google Play kontoen, noe som er etterlengtet for barnefamiliene. Dagens barn bruker både nettbrett og telefoner aktivt, og det å være trygge på at det er mulig å begrense hva ungene har tilgang på er viktig for foreldrene.